zaterdag 26 december 2009

Gedane Zaken..


Na een allesvernietegend oordeel van de rechtbank is de heer Damen uit zijn functie als hoofdredakteur van ontzet en hebben de huidige redactieleden verder te leven onder het dictaroriale bewind van de nieuwe hoofdredactrice van het niw..

woensdag 2 december 2009